Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2032-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorEngliš, Karel
dcdateaccessioned2022-05-20T09:03:06Z
dcdateavailable2022-05-20T09:03:06Z
dcdateissued1934
dcidentifier000293636
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/32345
dcformatextent31 s.
dclanguagecze
dcpublisher[Svaz československých spořitelen]
dcsubjectczecenné papíry
dcsubjectczedevalvace
dcsubjectczeekonomie
dcsubjectczefinanční právo
dcsubjectczeměnová politika
dcsubjectczepeněžní trhy
dcsubjectengdevaluation of currency
dcsubjectengeconomics
dcsubjectczefinancial law
dcsubjectengmonetary policy
dcsubjectengmoney market
dcsubjectengsecurities
dcsubjectczeČeskoslovensko -- 1919-1939
dcsubjectengCzechoslovakia -- 1919-1939
dctitleczeObnova peněžního trhu : předneseno na shromáždění spořitelen ve Svazu československých spořitelen dne 23. června 1934
dctypenarodni-hospodarstvi-financni-pravo
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2032-01-01