Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2030-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorAnonymous
dcdateaccessioned2022-05-24T12:54:27Z
dcdateavailable2022-05-24T12:54:27Z
dcdateissued1946
dcidentifier000313908
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/32393
dcformatextent66 s.
dclanguagecze
dcpublisherStudijní oddělení ministerstva vnitra
dcsubjectczeBenešovy dekrety
dcsubjectczekolaborace
dcsubjectczenacismus
dcsubjectczenárodní výbory
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczesprávní právo trestní
dcsubjectczesprávní řízení
dcsubjectczetrestné činy
dcsubjectczeváleční zločinci
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengadministrative procedure
dcsubjectengcollaborationism
dcsubjectengcrimes
dcsubjectengcriminal administrative law
dcsubjectengdecrees of president Benes
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengNazism
dcsubjectengpeople’s councils
dcsubjectengwar criminals
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeTrestání některých provinění proti národní cti podle dekretu presidenta republiky č. 138/1945 Sb.
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2030-01-01