page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorArndts, Karl Ludwig
dcdateaccessioned2022-08-10T07:17:26Z
dcdateavailable2022-08-10T07:17:26Z
dcdateissued1886
dcidentifier000314609
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/32689
dcformatextentxv s., s. 206-361, xxx s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Právnické jednoty
dcsubjectczeřímské právo
dcsubjectczesoukromé právo
dcsubjectczevěcná práva
dcsubjectczevlastnické právo
dcsubjectengRoman law
dcsubjectengprivate law
dcsubjectengright of property
dcsubjectengrights in rem
dctitleczeUčební kniha pandekt. [Prvého dílu kniha druhá], [Práva věcná]
dctitlealternativeczeArndtsova učební kniha pandekt. [Prvého dílu kniha druhá], [Práva věcná]
dctitlealternativeczeL. Arndtse ryt. z Arnesbergu učební kniha pandekt
dctyperimske-pravo
dctermsspatialV Praze
dccontributortranslatorPreissler, František
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN