Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2055-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKoutecký, Miloslav
dccontributorauthorPolášek, Bruno
dccontributorauthorDukát, Ludvík
dccontributorauthorFiala, Josef
dccontributorauthorBruderhans, Karel
dccontributorauthorKocna, Adolf
dccontributorauthorZettl, Jaroslav
dccontributorauthorPrášil, Stanislav
dccontributorauthorKvíz, Dušan
dccontributorauthorBrabec, Jiří
dcdateaccessioned2022-09-27T09:09:43Z
dcdateavailable2022-09-27T09:09:43Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/33060
dclanguagecze
dctitleczeZ právní prakse - O neplatnosti manželství pro nedostatek přivolení ; Výměnek a družka života ; Nezbytná cesta i jen při právní nedostatečnosti spojení. Náklady řízení ; Zánik procesní strany za sporu ; Konec pochybností o věcné příslušnosti pro nároky uplatněné podle § 1042 obč. zák. z výživného? ; Ius tollendi a šestiměsíční lhůta § 1097 obč. zák. ; K otázce zmatečnosti podle § 477, č. 4 c.ř.s. ; Kdy je 15denní rekursní lhůta v knihovním řízení? ; Mimosoudní výpověď je účinná i za platnosti ochrany nájemníků ; K otázce včasnosti přijetí pojistného návrhu ; Úrazové pojištění a závodní úředníci ; K otázce důkazu o nedobytnosti pohledávek v pozůstalostním řízení
dctypeArticle
munipositionnumber8
digilawmepathserial/PravniPrakse/8-1943-3/#8
dcdateembargoend2055-01-01
dcdescriptionpagination145-158
dcdescriptionpdfpagerange1-14