SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorZeman, Stanislav
dccontributorauthorHendrych, Stanislav
dccontributorauthorJanatka, František
dcdateaccessioned2022-09-27T09:41:07Z
dcdateavailable2022-09-27T09:41:07Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/33087
dclanguagecze
dctitleczeStavovské hlídky - Soudce a povaha jeho práce ; Dr. Josef Dolanský ; Dr. Petr C. Nesý ; Podléhají oznámení soudům o posledních pořízeních v úschově notářů poplatku z podání?
dctypeArticle
munipositionnumber6
digilawmepathserial/PravniPrakse/8-1943-4/#6
dcdescriptionpagination195-200
dcdescriptionpdfpagerange1-6