SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHýbl, Otto
dccontributorauthorKocna, Adolf
dccontributorauthorHavelka, Josef
dccontributorauthorKučera, Miloš
dcdateaccessioned2022-09-27T14:24:48Z
dcdateavailable2022-09-27T14:24:48Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/33147
dclanguagecze
dctitleczeGlosy a aktuality - Dědická přihláška ve vztahu k § 806 o.z.o. ; Pojem továrny a tovární výroby ; K otázce ocenění předmětu sporu při zpětvzetí výpovědi po podaných soudních námitkách
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/PravniPrakse/8-1943-8/#3
dcdescriptionpagination376-389
dcdescriptionpdfpagerange1-14