SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorMimra, St.
dcdateaccessioned2022-09-27T14:24:48Z
dcdateavailable2022-09-27T14:24:48Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/33148
dclanguagecze
dctitleczeLiteratura - Soukromá vydání zákona o sociálním pojištění dělnickém
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/PravniPrakse/8-1943-8/#4
dcdescriptionpagination389-390
dcdescriptionpdfpagerange1-2