SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorAnonymous
dcdateaccessioned2022-09-27T14:24:49Z
dcdateavailable2022-09-27T14:24:49Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/33149
dclanguagecze
dctitleczeZ právní prakse - Stížnost oprávněného z předkupního práva ; Splnění zažalovaného nároku během sporu s prohlášením, že se tak děje bez prejudice pro spor. ; Pro řízení před úřady práce neplatí správní řád vl.n. Sb. č. 8/28
dctypeArticle
munipositionnumber5
digilawmepathserial/PravniPrakse/8-1943-8/#5
dcdescriptionpagination390-392
dcdescriptionpdfpagerange1-3