SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHadžega, Ilja
dcdateaccessioned2022-10-31T11:05:32Z
dcdateavailable2022-10-31T11:05:32Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/33928
dclanguagecze
dcsubjectczeprávo životního prostředí
dcsubjectczepozemkové právo
dcsubjectengenvironmental law
dcsubjectengreal property law
dctitleczePrávní povaha úpravy urbárního a komposesorátního majetku
dctypeArticle
munipositionnumber1
digilawmepathserial/PravnyObzor/19-1936-11/#1
dcdescriptionpagination269-273
dcdescriptionpdfpagerange1-5