SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorLaštovka, Karel
dcdateaccessioned2022-10-31T13:34:43Z
dcdateavailable2022-10-31T13:34:43Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/34015
dclanguagecze
dcsubjectczemezinárodní kongresy
dcsubjectczesprávní právo
dcsubjectczesprávní věda
dctitleczeZpráva o VI. mezinárodním kongresu pro vědy správní ve Varšavě v roce 1936
dctypeArticle
munipositionnumber6
digilawmepathserial/PravnyObzor/19-1936-16/#6
dcdescriptionpagination419-422
dcdescriptionpdfpagerange1-4