SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dcdateaccessioned2024-03-18T13:31:40Z
dcdateavailable2024-03-18T13:31:40Z
dcdateissued1883
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/34569
dclanguageslo
dcpublisherUhorské královské Ministerstvo vnútra
dcsubjectczerakousko-uhersko
dcsubjectczezákoníky
dctitleSbierka krajinských zákonov : na rok 1883.
dctypeostatni-pravni-fond
dctermsspatialBudapešť
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN