Abstract(s)

Kniha se skládá vedle úvodu z dvou hlavních částí: I. "Ilme kelom" - dogmatická část věrouky; II. "Ilme fikh" - praktická část věrouky, právní věda.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorTornauw, Nicolaus v.
dcdateaccessioned2016-08-11T12:11:17Z
dcdateavailable2016-08-11T12:11:17Z
dcdateissued1855
dcidentifier000290634
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/358
dcdescriptionabstractczeKniha se skládá vedle úvodu z dvou hlavních částí: I. "Ilme kelom" - dogmatická část věrouky; II. "Ilme fikh" - praktická část věrouky, právní věda.
dcformatextentxiv, 255 s.
dclanguageger
dclanguageara
dcpublisherDyk'sche Buchhandlung
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczeislámské právo
dctitlegerDas Moslemische Recht aus den Quellen dargestellt
dctitlealternativeczeMuslimské právo dle pramenů
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialLeipzig
dcrightsopenaccessxiv, 255 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN