page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorSladkovský, Karel
dccontributoreditorHeller, Servác
dcdateaccessioned2016-08-11T12:12:03Z
dcdateavailable2016-08-11T12:12:03Z
dcdateissued1899
dcidentifier000317638
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/362
dcformatextent411 s.
dclanguagecze
dcpublisherTiskem a nákladem J. Otty
dcsubjectczedějiny
dcsubjectczepolitické dějiny
dctitleczeVýbor z politických řečí a úvah Dra. Karla Sladkovského
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccess411 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN