SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBaxa, Bohumil
dcdateaccessioned2016-02-12T12:57:53Z
dcdateavailable2016-02-12T12:57:53Z
dcdateissued1924
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/3895
dcformatextent32 s.
dclanguagecze
dcpublisherStátní nakladatelství
dcsubjectczerepublika
dcsubjectczeústavní právo
dcsubjectczeČeskoslovensko
dctitleczeRepublika
dctypeustavni-pravo
dctermsspatialV Praze
dcdescriptionedition3. nezměněné vydání
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN