SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBaxa, Bohumil
dcdateaccessioned2016-02-12T12:57:57Z
dcdateavailable2016-02-12T12:57:57Z
dcdateissued1920
dcidentifier000625305
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/3902
dcformatextent31 s.
dclanguagecze
dcpublisherVydáno péčí Ministertva školství a Národní osvěty ve Stát. škol. knihoskladě
dcsubjectczeparlament
dcsubjectczezákonodárné orgány
dctitleczeParlament
dctypepravni-teorie
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccess31 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN