SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorGerlich, Karel
dcdateaccessioned2016-02-11T13:16:51Z
dcdateavailable2016-02-11T13:16:51Z
dcdateissued1939
dcidentifier000308581
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/3976
dcformatextentxi, 122 s.
dclanguagecze
dcpublisherOrbis
dcsubjectczeobčanské právo procesní
dcsubjectczerodinné právo
dcsubjectczemanželské právo
dcsubjectczeneplatnost manželství
dcsubjectczeobčanské soudní řízení
dcsubjectczeobnova řízení
dcsubjectczerozvod
dcsubjectczesoudní řízení
dctitleczeSoudní řízení ve věcech manželských podle česko-slovenského civilního práva procesního
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN