SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorGerlich, Karel
dcdateaccessioned2016-02-11T13:16:52Z
dcdateavailable2016-02-11T13:16:52Z
dcdateissued1934
dcidentifier000563720
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/3978
dcformatextentxvii, 57 s.
dclanguagecze
dcpublisherOrbis
dcsubjectczesoudnictví
dcsubjectczeobčanské právo procesní
dctitleczeSkutkové zjištění a právní posouzení v řízení soudním : studie k revisnímu a zrušovacímu řízení před Nejvyšším soudem
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN