SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKallab, Jaroslav
dcdateaccessioned2016-02-11T13:16:58Z
dcdateavailable2016-02-11T13:16:58Z
dcdateissued1935
dcidentifier000479021
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/3990
dcformatextent23 s.
dclanguagecze
dcpublisherJ. Kallab
dcsubjectczeprávní věda
dctitleczePrávní věda a věda o právu : poznámky k Weyrově noetice
dctypepravni-teorie
dctermsspatialBrno
dcdescriptionnoteczeSeparát z: Časopis pro právní a státní vědu Roč. 15 (1935), č. 6-7
dcdescriptionnoteczeVlastnoruční autorovo věnování
dcrightsopenaccess23 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN