SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKallab, Jaroslav
dcdateaccessioned2016-02-11T13:16:59Z
dcdateavailable2016-02-11T13:16:59Z
dcdateissued1907
dcidentifier000584317
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/3991
dcformatextent49 s.
dclanguagecze
dcpublisherJ. Kallab
dcsubjectczekrádeže
dcsubjectczetrestné činy
dctitleczePředmět krádeže dle práva rakouského : příspěvek k nauce o předmětu zločinu
dctypetrestni-pravo
dctermsspatialV Praze
dcdescriptionnoteczeSeparát z: Právník. Roč. 46, seš. 22.
dcrightsopenaccess49 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN