SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKallab, Jaroslav
dcdateaccessioned2016-02-11T13:16:59Z
dcdateavailable2016-02-11T13:16:59Z
dcdateissued[1932]
dcidentifier000586244
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/3992
dcformatextents. 165-178
dclanguagecze
dcpublisher[s. n.]
dcsubjectczeextradice
dcsubjectczezločinci
dctitleczeUnifikace norem o vydávání zločinců : referát předložený Mezinárodnímu kongresu pro srovnávací pravovědu v Haagu 1932
dctypetrestni-pravo
dctermsspatial[s. l.]
dcrightsopenaccesss. 165-178
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN