SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKallab, Jaroslav
dcdateaccessioned2016-02-11T13:17:03Z
dcdateavailable2016-02-11T13:17:03Z
dcdateissued1919
dcidentifier000291122
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/4005
dcformatextent23 s.
dclanguagecze
dcpublisherB. Kočí
dcsubjectczenárody
dcsubjectczestát
dcsubjectczeFilosofická jednota
dcsubjectcze1918
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectczefilozofie
dctitleczeNárod, právo a stát : (předneseno ve Filosofické Jednotě dne 30. dubna 1918 : po prvé otištěno v České Revue 1918, čís. 9.)
dctypepravni-teorie
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccess23 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN