SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKallab, Jaroslav
dcdateaccessioned2016-02-11T13:17:03Z
dcdateavailable2016-02-11T13:17:03Z
dcdateissued1923
dcidentifier000606251
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/4010
dcformatextent14 s.
dclanguagecze
dcpublisherČes. zem. péče o mládež na Moravě
dcsubjectczesociální péče
dcsubjectczemládež
dcsubjectcze1922
dcsubjectczeBrno (Česko)
dcsubjectczeČeskoslovensko
dctitleczeHistorický vývoj sociální péče o mládež : předneseno 26. srpna 1922 v Brně v cyklu přednášek "O dítěti ochrany a péče potřebném" pořádaném při výstavě soc. péče o mládež ve dnech 26.srpna-9.září 1922 v Umělecko-průmyslovém museu
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialBrno
dcrightsopenaccess14 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN