SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKallab, Jaroslav
dcdateaccessioned2016-02-11T13:17:05Z
dcdateavailable2016-02-11T13:17:05Z
dcdateissued1906
dcidentifier000584536
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/4012
dcformatextent11 s.
dclanguagecze
dcpublishers.n.
dcsubjectczeprotiprávní úkony -- Dánsko
dcsubjectczetrestání
dctitleczeDánské zákony z dubna 1905, týkající se potlačování deliktů ze surovosti
dctypetrestni-pravo
dctermsspatialS.l.
dcrightsopenaccess11 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN