SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKallab, Jaroslav
dcdateaccessioned2016-02-11T13:17:08Z
dcdateavailable2016-02-11T13:17:08Z
dcdateissued1913
dcidentifier000579443
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/4024
dcformatextent36 s.
dclanguagecze
dcpublisherJ. Kallab
dcsubjectczepřirozené právo
dctitleczePoznámky o základech novodobých teorií přirozenoprávních
dctypepravni-teorie
dctermsspatialV Praze
dcdescriptionnoteczeSeparát z: Sborník věd právních a státních. Roč. 14., č. 1
dcrightsopenaccess36 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN