page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorAnonymous
dcdateaccessioned2020-09-19T15:32:16Z
dcdateavailable2020-09-19T15:32:16Z
dcdateissued1898
dcidentifier000295920
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/427
dcformatextent723 s., frontispis
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Matice české
dcsubjectczePalacký, František, 1798-1876
dcsubjectczehistorici
dcsubjectczepolitici
dcsubjectczekultura a společnost
dcsubjectczeRakousko -- politika a vláda
dctitleczePamátník na oslavu stých narozenin Františka Palackého
dctypeustavni-pravo
dctermsspatialPraha
dcdescriptionnoteczeNa frontispisu portrét Františka Palackého.
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN