SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorVážný, František
dcdateaccessioned2016-02-11T13:18:14Z
dcdateavailable2016-02-11T13:18:14Z
dcdateissued1929
dcidentifier000292725
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/4385
dcformatextent123 s.
dclanguagecze
dcpublisherBursík & Kohout
dcsubjectczeobchodní právo
dcsubjectczedoprava
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectczeFrancie
dcsubjectczeItálie
dctitleczeO dopravních obchodech : (též se zřetelem k francouzskému a italskému právu)
dctypeobchodni-pravo
dctermsspatialV Praze
dcdescriptionnoteczeSeparát z: Sborník věd právních a státních. Č. 1
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2024-01-01