SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorVážný, František
dcdateaccessioned2016-02-11T13:18:14Z
dcdateavailable2016-02-11T13:18:14Z
dcdateissued[1932]
dcidentifier000584420
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/4388
dcformatextent23 s.
dclanguagecze
dcpublisher[Polygrafia]
dcsubjectczedaňové teorie
dcsubjectczedaně
dctitleczeNěkolik poznámek k zákonu ze dne 13. října 1928, č. 183, Sb. z. a n. : (o daňovém základu, rozhodném pro zápis obchodníků do obchodního rejstříku, a o úpravě některých právních poměrů výdělkových a hospodářských společenstev)
dctypeobchodni-pravo
dctermsspatial[Brno]
dcdescriptionnoteczeSeparát z: Časopis pro právní a státní vědu. Roč. 15 (1932)
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN