SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorVážný, František
dcdateaccessioned2016-02-11T13:18:15Z
dcdateavailable2016-02-11T13:18:15Z
dcdateissued1928
dcidentifier000579437
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/4430
dcformatextent79 s.
dclanguagecze
dcpublisherBursík & Kohout
dcsubjectczeobchodní smlouvy
dcsubjectczeobchodní právo
dcsubjectczekomisionářská smlouva
dcsubjectengcommercial law
dcsubjectengtrade agreements
dctitleczeO podstatě a o modifikacích komisionářské a speditérské smlouvy, se zvláštním zřetelem k samovstupu komisionáře (speditéra)
dctypeobchodni-pravo
dctermsspatialV Praze
dcdescriptionnoteczeSeparát z: Sborník věd právních a státních
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2024-01-01