page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHulakovský, Jan
dcdateaccessioned2016-08-11T12:00:34Z
dcdateavailable2016-08-11T12:00:34Z
dcdateissued1852
dcidentifier000270144
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/454
dcformatextentxiv, 78 s.
dclanguagecze
dclanguagelat
dclanguageger
dcpublisherKamenotiskem M.A. Vítka
dcsubjectczelatina
dcsubjectczečeština
dcsubjectczestaroslověnština
dcsubjectczecyrilice
dcsubjectczehlaholice
dcsubjectczezkratky
dctitlelatAbbreviaturae vocabulorum usiatae in scripturis praecipue latinis medii aevi, tum etiam slavicis et germanicis collectae et ad potiorem usum archivariorum, diplomatarum, bibliothecariorum, aliorumque vetustatis indagatorum editae
dctitlealternativeczeZkrácení slov, užívaná v rukopisích a listinách zvláště latinských středního věku, pak i českých a staroslovanských, jak kyrylicí tak glagolitou psaných, anobrž i německých, sebraná a ku prospěchu diplomatů, archivavů, knihovníků a jiných milovníků písemných starožitností vydaná
dctitlealternativegerAbkürzungen von Wörtern, wie sie vorzüglich in lateinischen handschriften des Mittelalters vorkommen, mit beigefügten flawischen und deutschen dergleichen Schriftzügen
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatialPraha
dcdescriptionnoteczeObsahuje 3 souběžné titulní listy (latinský, český a německý).
dcdescriptionnoteczeTištěno rukopisným písmem.
dcdescriptionnoteczeČástečně německý a latinský text, předmluva souběžně česky, německy a latinsky, část. tištěno cyrilicí a hlaholicí, německý text tištěn kurentem.
dcrightsopenaccessxiv, 78 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN