SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorVážný, Jan
dcdateaccessioned2016-02-11T13:19:18Z
dcdateavailable2016-02-11T13:19:18Z
dcdateissued1924
dcidentifier000503101
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/4571
dcformatextent140 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Právnické fakulty University Komenského v Bratislavě
dcsubjectczeřímské právo
dcsubjectczeobligace
dctitleczeŘímské právo obligační. Část I.
dctyperimske-pravo
dctermsspatialBratislava
dcrightsopenaccess140 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN