SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorVážný, Jan
dcdateaccessioned2016-02-11T13:19:19Z
dcdateavailable2016-02-11T13:19:19Z
dcdateissued1925
dcidentifier000274487
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/4577
dcformatextent86 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Právnické fakulty University Komenského
dcsubjectczeřímské právo
dcsubjectczeobligace
dcsubjectczezástavní právo
dctitleczeCustodia v právu římském : příspěvek k vývoji a úpadku soukromoprávního ručení za výsledek
dctyperimske-pravo
dctermsspatialV Bratislavě
dcrightsopenaccess86 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN