SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorVážný, Jan
dcdateaccessioned2016-02-11T13:19:20Z
dcdateavailable2016-02-11T13:19:20Z
dcdateissued1927
dcidentifier000503102
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/4581
dcformatextentiv, 96 s.
dclanguagecze
dcpublishernákladem Právnické fakulty University Komenského v Bratislavě
dcsubjectczeřímské právo
dcsubjectczeobligace
dctitleczeŘímské právo obligační. Část II., Zánik obligace a nauky o objektu a subjektu obligace
dctitlealternativeczeZánik obligace a nauky o objektu a subjektu obligace
dctyperimske-pravo
dctermsspatialV Bratislavě
dcrightsopenaccessiv, 96 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN