SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorZimmermann, Michal Arturovič
dcdateaccessioned2016-02-11T13:19:27Z
dcdateavailable2016-02-11T13:19:27Z
dcdateissued1928
dcidentifier000306018
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/4620
dcformatextent23 s.
dclanguagecze
dcpublisherM.A. Zimmermann
dcsubjectczedějiny
dcsubjectczepolitické dějiny
dctitleczeSan Stefano a Berlínský kongres (3. března - 15. července 1878)
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccess23 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN