page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKameníček, František
dcdateaccessioned2016-08-11T12:11:05Z
dcdateavailable2016-08-11T12:11:05Z
dcdateissued1902
dcidentifier000131936
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/484
dcformatextentii, 800 s.
dclanguagecze
dcpublishernákladem Zemského výboru Markrabství moravského
dcsubjectczehistorické dokumenty
dcsubjectczezemstva
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectenghistorical documents
dcsubjectengzemstvos
dcsubjectenghistory of law
dctitleczeZemské sněmy a sjezdy moravské : Jejich složení, obor působnosti a význam od nastoupení na trůn krále Ferdinanda I. až po vydání Obnoveného zřízení zemského (1526-1628). Díl druhý, Soudnictví ; Právo dědické, poručenské a odúmrtné na statcích svobodných ; Vojenství ; Účastenství Moravanů ve válkách tureckých ; Styky Moravy se sousedními zeměmi
dctitlealternativeczeSoudnictví
dctitlealternativeczePrávo dědické, poručenské a odúmrtné na statcích svobodných
dctitlealternativeczeVojenství
dctitlealternativeczeÚčastenství Moravanů ve válkách tureckých
dctitlealternativeczeStyky Moravy se sousedními zeměmi
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialV Brně
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN