Abstract(s)

Kniha se skládá z následujících částí: I. dějiny římského práva; II. systém římského práva.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorSohm, Rudolph
dcdateaccessioned2016-08-11T12:11:35Z
dcdateavailable2016-08-11T12:11:35Z
dcdateissued1908
dcidentifier542452
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/508
dcdescriptionabstractczeKniha se skládá z následujících částí: I. dějiny římského práva; II. systém římského práva.
dcformatextentxiv, 765 s.
dclanguageger
dcpublisherVerlag von Duncker & Humblot
dcsubjectczeřímské právo
dcsubjectczeprávní dějiny
dctitlegerInstitutionen : Geschichte und System des römischen Privatrechts
dctitlealternativeczeInstituce : historie a systém římského práva soukromého
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialLeipzig
dcdescriptionedition13., wesentlich umgearb. Aufl.
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN