Abstract(s)

Kniha obsahuje soubor statí Theodora Muthera týkající se dějin právní vědy, které publikoval v druhé polovině 19. století v nejrůznějších časopisech.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorMuther, D. Theodor
dcdateaccessioned2016-08-11T12:11:50Z
dcdateavailable2016-08-11T12:11:50Z
dcdateissued1876
dcidentifier000322471
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/68
dcdescriptionabstractczeKniha obsahuje soubor statí Theodora Muthera týkající se dějin právní vědy, které publikoval v druhé polovině 19. století v nejrůznějších časopisech.
dcformatextent428 s.
dclanguageger
dcpublisherVerlag von Hermann Dufft
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczeteorie práva
dcsubjectczeprávní věda
dcsubjectczeNěmecko
dcsubjectczeúvahy
dctitlegerZur Geschichte der Rechtswissenschaft und der Universitäten in Deutschland
dctitlealternativeczeK dějinám právní vědy a univerzit v Německu
dctypepravni-dejiny
dctypepravni-teorie
dctermsspatialJena
dcrightsopenaccess428 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN