Search

Current filters in use: všeobecnosti a zajímavosti literatura facts and features lingvistika slovakistika

Now showing items 1-1 of 1


Geschichte der Slawischen Sprache und Literatur nach allen Mundarten
Šafařík, Pavel Josef
Kniha se věnuje zvláště jihovýchodním Slovanům a severozápadním Slovanům a jejich nářečí.
Last updated: 2016-08-11