DSpace banner

Browsing by Issue Date

Now showing items 1-1 of 1

page.general.thumbnail
Geschichte des dreissigjährigen Krieges. Erste Abtheilung, Geschichte des böhmischen Aufstandes von 1618. Dritter Band
Gindely, Antonín
Kniha se věnuje francouzskému pokusu o zprostředkování a smlouvě Ulmské, Jakubu Anglickému, válce v zimě roku 11619 a na jaře roku 1620, válce až od příchodu Mannsfeldových jednotek do Rakouska, říšskému směnu v Neusohlu, vývoji povstání v arcivévodstí rakouském až k sesazení Ferdinanda, příchodu Maximiliána do Rakouska, francouzskému a anglickému poselstvu ve Vídni, válce v Čechách a červenci až říjnu rok... Read more