SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKrčmář, Jan
dcdateaccessioned2016-08-11T11:56:39Z
dcdateavailable2016-08-11T11:56:39Z
dcdateissued1906
dcidentifier000561781
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/6818
dcformatextentiv, 304 s.
dclanguagecze
dcpublisherBursík a Kohout
dcsubjectczemezinárodní právo soukromé
dcsubjectengprivate international law
dctitleczeÚvod do mezinárodního práva soukromého. Část 1., Propedeutická
dctitlealternativeczePropedeutická
dctypemezinarodni-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2021-01-01