DSpace banner

Search

Current filters in use: Thirty Years’ War (1618-1648) Czechia - history - 17th century Gindely, Antonín Česko - dějiny - 17. století

Now showing items 1-1 of 1


page.general.thumbnail
Geschichte des dreissigjährigen Krieges. Erste Abtheilung, Geschichte des böhmischen Aufstandes von 1618. Erster Band
Gindely, Antonín
Kniha se zabývá jednáním o stanovení následovnictví po smrti císaře Matyáše. Věnuje se také otázkám náboženské a politické roztržky mezi Matyášem a jeho poddanými, obzvláště v Čechách, před vypuknutím třicetileté války, ustavení Ferdinanda na českém trůně, jednání o ustanovení Ferdinanda také na trůn německý a uherský. Kniha obsahuje též informace o defenestraci ze dne 23. května 1618, vývoji povstání, propuknutí války a snahám o vyrovnání, které skončily smrtí císaře.
Last updated: 2016-08-11
Keywords
Authors