DSpace banner

Rakouské právo rodinné : dle přednášek R. prof. Dra Stupeckého roku 1900.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthor
dccontributorotherStupecký, Josef
dcdateaccessioned2016-08-11T11:57:32Z
dcdateavailable2016-08-11T11:57:32Z
dcdateissued[1900]
dcidentifier000303559
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/6836
dcformatextent192 s.
dclanguagecze
dcpublisherBlecha a Řezníček
dcsubjectczerodinné právo
dcsubjectczeděti
dcsubjectczemajetkoprávní vztahy
dcsubjectczemanželské právo
dcsubjectczeopatrovnictví
dcsubjectczeporučenství
dcsubjectczerodiče
dcsubjectczeRakousko
dcsubjectengfamily law
dcsubjectengchildren
dcsubjectengmarriage law
dcsubjectengcustodianship
dcsubjectengguardianship
dcsubjectengparents
dcsubjectengAustria
dctitleczeRakouské právo rodinné : dle přednášek R. prof. Dra Stupeckého roku 1900.
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatial[Praha]
dcrightsopenaccess192 s.
dcformatsourceSCAN