Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2032-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHoetzel, Jiří
dcdateaccessioned2016-08-11T12:15:49Z
dcdateavailable2016-08-11T12:15:49Z
dcdateissued1924
dcidentifier000308531
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/7030
dcformatextent113 s.
dclanguagecze
dcpublisherSpolek českých právníků "Všehrd"
dcsubjectczesprávní právo
dcsubjectczesoudní kontrola
dcsubjectczeveřejná správa
dcsubjectengadministrative law
dcsubjectengpublic administration
dctitleczeSoudní kontroly veřejné správy : (se zákony o nejvyšším soudu správním, jeho jednacím řádu, soudu volebním a patentním.)
dctypespravni-pravo
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2032-01-01