Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2039-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorRouček, František
dcdateaccessioned2016-08-11T11:58:16Z
dcdateavailable2016-08-11T11:58:16Z
dcdateissued1939
dcidentifier000274878
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/7060
dcformatextentviii, 442 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Právnického knihkupectví a nakladatelství V. Linhart
dcsubjectczeobchodní právo
dcsubjectczeobchodní společnosti
dcsubjectczenekalá soutěž
dcsubjectczepojistné právo
dcsubjectczeprávo hospodářské soutěže
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengcommercial law
dcsubjectengcorporations
dcsubjectengunfair competition
dcsubjectenginsurance law
dcsubjectengcompetition law
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeČesko-slovenské právo obchodní. II. část zvláštní A, (Právo kupecké a obchodové)
dctypeobchodni-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2039-01-01