DSpace banner

Obecný zákoník obchodní platný v historických zemích Československé republiky se zákony úvodními, zejména zákonem ze dne 17. prosince 1862 č. 1 ř. z. ex 1863 : předpisy o obchodním rejstříku, o akciových společnostech a o železniční dopravě

Obchodní zákoník a jiné prameny obchodního práva

Obecný zákoník obchodní a jiné prameny obchodního práva

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthor
dccontributoreditorDominik, Rudolf
dccontributoreditorKizlink, Karel
dcdateaccessioned2016-08-11T11:58:20Z
dcdateavailable2016-08-11T11:58:20Z
dcdateissued1927
dcidentifier000293548
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/7062
dcformatextentxv, 768 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Vladimíra Orla
dcsubjectczeobchodní právo
dcsubjectczeakciové společnosti
dcsubjectczeobchodní rejstříky
dcsubjectczeželezniční doprava
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengcommercial law
dcsubjectengjoint-stock companies
dcsubjectengtrade registers
dcsubjectengrailroad transportation
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeObecný zákoník obchodní platný v historických zemích Československé republiky se zákony úvodními, zejména zákonem ze dne 17. prosince 1862 č. 1 ř. z. ex 1863 : předpisy o obchodním rejstříku, o akciových společnostech a o železniční dopravě
dctitlealternativeczeObchodní zákoník a jiné prameny obchodního práva
dctitlealternativeczeObecný zákoník obchodní a jiné prameny obchodního práva
dctypeobchodni-pravo
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccessxv, 768 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN