page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorWeyr, František
dcdateaccessioned2016-08-11T12:15:51Z
dcdateavailable2016-08-11T12:15:51Z
dcdateissued1922
dcidentifier000275069
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/7064
dcformatextent148 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Čes. akadem. spolku "Právník"
dcsubjectczesprávní právo
dcsubjectczesamospráva
dcsubjectczesprávní řízení
dcsubjectczestátní správa
dcsubjectczeveřejná správa
dcsubjectczePodkarpatská Rus (Ukrajina)
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengadministrative law
dcsubjectengadministrative procedure
dcsubjectengstate administration
dcsubjectengpublic administration
dcsubjectengCzechoslovakia
dcsubjectengCarpathian Ruthenia (Ukraine)
dctitleczeČeskoslovenské právo správní : část obecná : (organisace veřejné správy a řízení správní)
dctypespravni-pravo
dctermsspatialV Brně
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2022-01-01