Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2049-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKliment, Josef
dccontributorauthorZeis, Egon
dcdateaccessioned2016-08-11T12:16:00Z
dcdateavailable2016-08-11T12:16:00Z
dcdateissued1937
dcidentifier000275107
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/7068
dcformatextent874 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Právnického knihkupectví a nakladatelství V. Linhart
dcsubjectczestát a právo - dějiny - 20. století
dcsubjectczesprávní právo procesní
dcsubjectczeexekuce
dcsubjectczejednací řády
dcsubjectczesoudní rozhodnutí a stanoviska
dcsubjectczesprávní řízení
dcsubjectczezastupitelské úřady
dcsubjectczeČeskoslovensko -- 1919-1939
dcsubjectengstate and law
dcsubjectengprocedural administrative law
dcsubjectengexecutions (law)
dcsubjectengrules of procedure
dcsubjectengjudgments
dcsubjectengadministrative procedure
dcsubjectengdiplomatic and consular representation
dcsubjectengCzechoslovakia - 1919-1939
dctitleczeČeskoslovenské správní řízení : proces před čsl. úřady politickými ve všech oborech jejich působnosti s odchylkami, platnými před orgány samosprávnými, školskými, pojišťovacími, vojenskými, poštovními a j. Dávky za úřední úkony se sazebníkem. Organisace a kompetence politických úřadů, jednací řády úřadů i zastupitelských sborů. Jazykové úřadování : texty předpisů, srovnávací výklad, judikatura a literatura
dctypespravni-pravo
dctypeostatni-pravni-fond
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2049-01-01