page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorŠtědrý, Bohumil
dccontributorauthorBuchtela, Rudolf
dcdateaccessioned2016-08-11T12:16:03Z
dcdateavailable2016-08-11T12:16:03Z
dcdateissued1924
dcidentifier000305659
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/7070
dcformatextentvii, 1152 s.
dclanguagecze
dcpublisherČeskoslovenský kompas
dcsubjectczesprávní právo
dcsubjectczeživnostenské podnikání
dcsubjectengadministrative law
dcsubjectengbusiness enterprises
dctitleczeŘád živnostenský : ze dne 20. prosince 1859 č. 227 ř. z. doplněný živnostenskými novelami, k němu se vztahujícími zákony, normaliemi a rozhodnutími úřadů, nálezy nejv. správního soudu a posudky obchodní a živnostenské komory Pražské. Díl 1.
dctypespravni-pravo
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccessvii, 1152 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN