DSpace banner

Browsing by Title

Now showing items 1-1 of 1

page.general.thumbnail
Geschichte des dreissigjährigen Krieges. Zweite Abtheilung, Die Strafdekrete Ferdinands II und der Pfälzische Krieg
Gindely, Antonín
Kniha pojednává o české válce až do vyhnání Mansfelda ze země, procesech s velezrádci v Čechách, na Moravě a v Rakousku, rozpuštění Unie. Zabývá se také osobností Lorda Digby jako vyslance a jeho cestě, jednání v Hainburgu a Mikulově a Bethlenskému míru, válce v Dolním Falci i v sousedních krajinách, jednání o přenosu falckého kurfiřství, deputačnímu dni v Řezně nebo církevním reformám v Čechách a na Morav... Read more