DSpace banner

Československé právo obchodní. I., Část obecná

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorRouček, František
dcdateaccessioned2016-08-11T11:58:20Z
dcdateavailable2016-08-11T11:58:20Z
dcdateissued1938
dcidentifier000275061
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/7086
dcformatextent196 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Právnického knihkupectví a nakladatelství V. Linhart
dcsubjectczeobchodní právo
dcsubjectczebankovní operace
dcsubjectczebankovnictví
dcsubjectczeburzovní obchody
dcsubjectczeburzy cenných papírů
dcsubjectczecenné papíry
dcsubjectczeobchodní rejstříky
dcsubjectczeobchodní vztahy
dcsubjectczesubjekty práva
dcsubjectczeČeskoslovensko - 1919-1939
dcsubjectengcommercial law
dcsubjectengbank transactions
dcsubjectengbanking
dcsubjectengstock exchange transactions
dcsubjectengstock exchanges
dcsubjectengsecurities
dcsubjectengtrade registers
dcsubjectengCzechoslovakia - 1919-1939
dctitleczeČeskoslovenské právo obchodní. I., Část obecná
dctypeobchodni-pravo
dctypenarodni-hospodarstvi-financni-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccess196 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN