page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorVavřínek, František
dcdateaccessioned2016-08-11T12:17:25Z
dcdateavailable2016-08-11T12:17:25Z
dcdateissued1921
dcidentifier000320643
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/7088
dcformatextent251 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem vlastním
dcsubjectczeústavní právo
dcsubjectczeobčanská práva
dcsubjectczemístní správa
dcsubjectczeobčanská svoboda
dcsubjectczeparlamentní demokracie
dcsubjectczestátní občanství
dcsubjectczeústava - dějiny
dcsubjectczestátní zaměstnanci
dcsubjectczevláda
dcsubjectczevolební právo
dcsubjectczevýkonná moc
dcsubjectczeprávní stát
dcsubjectengconstitutional law
dcsubjectengcivil rights
dcsubjectenglocal government
dcsubjectengcivil liberty
dcsubjectengrepresentative government and representation
dcsubjectengcitizenship
dcsubjectengcivil service employees
dcsubjectengconstitution
dcsubjectengelection law
dcsubjectengrule of law
dcsubjectengexecutive power
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeZáklady práva ústavního. Díl II., Ústavní řád a veřejné právo našeho státu
dctitlealternativeczeÚstavní řád a veřejné právo našeho státu
dctypeustavni-pravo
dctypeobcanske-pravo
dctypespravni-pravo
dctermsspatialV Praze
dcdescriptionedition4. vyd.
dcrightsopenaccess251 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN